3D-scanning i Göteborg: Framtidens teknik blir tillgänglig

19 juni 2024 Renate Degerth

editorial

I takt med teknikens ständiga framsteg har 3D-scanning etablerat sig som ett oumbärligt verktyg inom många områden från industridesign och tillverkning till kulturarvsbevarande och medicin. I Göteborg, en förkämpe inom teknologi och innovation, har tillgången till 3D-scanning öppnat dörrar till nya möjligheter för företag och privatpersoner som vill kapitalisera på denna avancerade teknik.

Vad är 3D-scanning och hur fungerar det?

3D-scanning är en process som involverar fångandet av en fysisk objekts form och i många gånger även dess ytegenskaper med hjälp av en skanner för att skapa en detaljerad tredimensionell digital modell. Moderna 3D-skanners fungerar genom att sända ut laserljus eller andra typer av ljus, såsom strukturerat eller vitt ljus, mot objektet. När ljuset träffar objektet studsar det tillbaka och fångas av skannerns sensorer. Genom detta kan man mäta objektets avstånd och ytkonturer på mikrometernivå.

Denna insamlade data omvandlas sedan till en punktmolnrepresentation eller en triangulerad yta, ofta ett meshnätverk, i särskilda datorprogram. Slutresultatet är en detaljerad digitalkopia av det fysiska objektet som kan användas för diverse ändamål, inklusive omvänd ingenjörskonst, kvalitetskontroll, simulerade miljöer, kulturarvsdokumentation eller personlig förbrukning.

Användningsområden för 3D-scanning i Göteborg

Industriella användningsområden är bland de mest framstående, där tillverknings- och konstruktionsföretag använder tekniken för att reverse-engineera maskindelar, prototypa nya produkter och utföra noggranna kvalitetsinspektioner.

Även inom medicin och tandvård används 3D scanning Göteborg. Med denna teknologi kan läkare och tandläkare skapa personanpassade implantat och proteser som uppfyller individens unika anatomiska krav. I förlängningen innebär detta förbättrad patientvård och resultat.

Kultursektorn har inte varit sen att anamma denna teknik heller. Museer och kulturella institutioner har möjligheten att skanna och därigenom dokumentera och bevara artefakter, såväl som att skapa interaktiva utställningar som låter besökaren utforska objekt i 3D.

Fördelar med 3D-scanning

En av de stora fördelarna med 3D-scanning är dess förmåga att snabbt fånga upp och återskapa komplexa geometrier som skulle vara närmast omöjliga att åstadkomma med traditionella mätmetoder. Säkerheten att kunna skapa utförliga och korrekta reproduktioner sparar tid och kostnader då färre fel och omgörningar krävs.

Ytterligare är hastigheten typisk för processen, en omfattande 3D-skanning kan genomföras på ett par minuter till några timmar beroende på det involverade projektets omfattning. Detta medför att företag kan accelerera design- och utvecklingscykler, åstadkomma raskare resultat och föra produkter till marknaden färre.

För förseelserna innebär 3D-scanning en möjlighet till att trygga viktiga historiska och kulturella föremål för framtida generationer, även ifall de skulle fysiskt gå förlorade. Dessutom uppmuntrar tekniken dessa institutioner till innovation genom att encourage creation of interactively engaging experiences using 3D models.

Fler nyheter